twitter facebook

Nieuws

Oasis Training voor Professionals, April 2014

Wil je op een nieuwe manier aan wijk/ dorpsontwikkeling werken? Wil je ruimte creëren voor eigen kracht? Wil je ervaren wat de kracht is van doen in plaats van praten? Wil je veel verschillende nieuwe werkvormen ervaren en leren toepassen?

Doe dan mee met de Oasis Game Training op 4-6, 11-13 en 17 april in de Leidse buurt in Haarlem. Elos Nederland en Haarlem Effect spelen deze Game niet alleen met de buurt, maar trainen tegelijkertijd ook professionals in de Oasis Game methodiek.

De Oasis Game is een unieke manier om samen met bewoners, professionals en vrijwilligers aan de slag te gaan in een wijk. Deze werkwijze komt uit Brazilië en wordt in Nederland vooral ingezet voor het verhogen van bewonersbetrokkenheid, participatie, bottom-up wijkontwikkeling en het op een speelse manier in gang brengen van de eigen kracht.

In deze Oasis Game Training wordt extra tijd gemaakt voor de inhoudelijke verdieping, reflectie en jouw persoonlijke ontwikkeling met betrekking tot het zelfstandig uitvoeren van een Oasis Game, zodat je er na afloop direct in je eigen stad/dorp/wijk mee aan de slag te kan.

Kijk hier een filmpje voor een eerste indruk  en check de flyer voor meer informatie.

Meer informatie:ingevst@elosnederland.nl/ 06-16064799


STORIES


Oasis Londen, Newham


Oasis Otrabanda, Curacao


Oasis Crooswijk, Rottterdam


Makassarplein, Amsterdam