twitter facebook

Oasis Holland netwerk

Het Oasis Holland Netwerk is een community gedreven organisatie waarmee we gezamenlijk de elos filosofie uitdragen en toepassen in verschillende projecten. 

Oasis Holland netwerk 
Het Oasis Holland netwerk is de beweging van mensen die de Oasis methodiek hebben geleerd en samen met Elos of zelfstandig Oasis Games opzetten. Het Elos Nederland platform biedt ruimte voor uitwisseling, kennisopbouw en de start van Oasis projecten in Nederland of buiten onze landsgrenzen. 

Regelmatig organiseert Elos Nederland bijeenkomsten, workshops en activiteiten waar iedereen in de community voor uitgenodigd wordt. Kijk op onze agenda o.a. voor de Oasis learning labs waar oasis ambassadeurs verder kunnen leren over bepaalde onderdelen van de Elos filosofie maar waar we ook breder kijken en onze aanpak verbinden met andere methodieken, theorieën en organisaties en bewegingen.

Oasis facilitatoren
Het Oasis Holland netwerk krijgt regelmatig de vraag om een Oasis game te organiseren en faciliteren. Deze vraag tracht zij te beantwoorden door de inzet van ervaren en getrainde facilitatoren uit onze 'pool'. Een aanzienlijk aantal getrainden, voornamelijk diegenen die de ervaring in Brazilië hebben gehad en in Nederland een Game hebben georganiseerd, komen in de oasis facilitator community terecht. Op deze mensen kan door ons een beroep gedaan worden om het ideale team te vormen per vraag.

Oasis op de Carribean
De Oasis Game en training op Curaçao heeft tot Oasis Games op Bonaire en Sint Maarten geleid in 2012. Wijkbewoner van Otrobanda (Willemsstad) Kurt Schoop heeft met deze ervaring zich opgewerkt tot co-facilitator van Oasis Games en gaat per 2013 een aparte stichting op richten om Oasis Games uit te rollen op alle eilanden, een support netwerk te bieden voor na trajecten. Hier is een Kurt: een sociaal ondernemer opgestaan die de beweging voortzet in het Caribisch gebied. Lees hier meer over het project in de wijk van Kurt en het interview met hem in het Elos verhalen boek