twitter facebook

Onze principes

De missie van Elos is het katalyseren van een beweging, om de wereld te realiseren waar we allemaal van dromen. Verandering of transformatie is de essentie van de Elos filosofie en onze belangrijkste overtuigingen zijn:

  • Zelfbewustzijn: Iedereen kan, wil en heeft van binnen de kracht en autonomie om de wereld te veranderen. De Elos filosofie wil dat vuur aanwakkeren en mensen daarop aanspreken.
  • Aanjagend: Een persoon die sterk zelfbewust is en daardoor gemotiveerd handelt creëert kracht voor velen om hem heen. De actie van een kleine groep, voor het algemeen belang, kan met dit bewustzijn een kracht losmaken die in staat is verandering te brengen voor velen.
  • Overvloed: Er is geen gebrek aan bronnen. De middelen, talenten en leiders die we nodig hebben, zijn er al. Zij zijn er in overvloed en overal beschikbaar om ons heen.
  • Plezier: Iedereen participeert en wil blijven bijdragen aan verandering als het leuk, licht en plezierig is. 
  • Gemeenschap: wanneer we een zeker niveau van overeenstemming bereiken over de intentie en de eenheid van onze acties, dan kan de kracht van gemeenschap wonderen te weeg brengen.
  • Interafhankelijkheid: Het beste voor mij, voor anderen en voor de wereld gebeurt wanneer we handelen vanuit het principe van een onderling afhankelijkheid.

Toepassen van de overtuigingen
Het realiseren van deze beweging doen we door onze overtuigingen te vertalen naar een programma waarbij we concrete resultaten behalen en tegelijkertijd de werkwijze overdragen. Het stap voor stap toepassen van deze methodologie, brengt een belangrijke ervaring van- en het begrip voor deze overtuigingen op een, spontane en natuurlijke en kwalitatief hoogwaardige manier. Dit uit zich door het ervaren van de vreugde en het plezier van het bouwen aan gezamenlijke resultaat gebaseerd op een gezamenlijk ontworpen en gedragen droom.

Een filosofie is mooi.
Mooier is dat in werkelijkheid duidelijk zichtbaar wordt dat als we uitgaan van bovenstaande principes, er sociaal en fysieke resultaten voortkomen die werkelijk een transformatie in gang zetten op persoonlijk, intermenselijk en gemeenschapsniveau. Als je het ervaren hebt weet je dat de filosofie gestaafd is op de werkelijkheid.

 

 

VIDEO