twitter facebook

Instituto Elos Brazil

De Elos filosofie en daarop aansluitend de Oasis Game is ontwikkeld en vormgegeven door een groep Braziliaanse architecten. Ze hebben deze methode ontwikkeld als een instrument om bewoners in achterstandswijken te bewegen in actie te komen en samen te werken aan empowerment. Iedereen met energie, vooral de eindgebruiker, mocht meedenken, mee-ontwerpen en meewerken aan resultaten waar zij direct profijt van hadden. Gebruik makend van aanwezige talenten, ideeën, inspiratie en materialen leerden zij een manier van co-creatie en positieve sociale actie die zij niet meer wilden toepassen in de architectuur, maar zijn gaan toepassen in de favela’s, achterstands-wijken van hun woonplaats Santos.

Wereldwijde toepassing 
In 2000 richtten ze Instituto Elos op en sindsdien is de Oasis Game de filosofie die zij met veel enthousiasme wereldwijd verspreiden. Vanaf het begin af aan hebben deelnemers over de hele wereld meegedaan en zijn zij geïnspireerd geraakt over de speelse dynamieken, de ruimte die er voor bewoners wordt gecreëerd en hoe gezamenlijk onvoorstelbare en concrete resultaten werden gerealiseerd.

Realiseren van de mooiste wereld waarvan we kunnen dromen
Centraal in deze Elos filosofie staat het realiseren van ‘de mooiste wereld is waarvan we kunnen dromen’ (let op: dus niet van ‘een betere wereld’!). Om deze droom waar te maken zochten de Braziliaanse architecten naar een methode waarbij ze zoveel mogelijk mensen konden betrekken en waar iedereen, mannen, vrouwen, en kinderen, aan mee kon doen. Ze ontwikkelden iets dat makkelijk en snel uit te voeren en bovenal leuk was. Hun inspiratie haalden zij uit de mensen om hen heen in de Braziliaanse sloppenwijken. Ze nodigden hen uit om gezamenlijk collectieve dromen in hun eigen gemeenschap te realiseren. In 2003 kwam In 2003 kwam hier de Oasis Game uit voort, een methode waarmee zij hun filosofie op een vrolijke en didactisch verantwoorde manier konden promoten. Uiteindelijk hebben ze hiermee een wereldwijde beweging in gang gezet die ‘de de mooiste wereld waarvan we dromen’ stapje voor stapje tot een nieuwe realiteit maakt.

Volwaardig instrument voor coöperatieve burgerparticipatie
De Oasis Game is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig instrument voor coöperatieve burgerparticipatie: het neemt lokale talenten en middelen als uitgangspunt en creëert een sociaal veilige omgeving om vandaaruit een collectieve droom te verwezenlijken.

www.institutoelos.org/en

 

 

 

 

VIDEO