twitter facebook

Facilitatie en organisatie

Voor projecten die in Nederland en Europa plaatsvinden, geïnitieerd door mensen die al dan niet in aanraking zijn geweest met de filosofie, fungeert Elos als vraagbaak en desgewenst kan Elos ondersteunen bij facilitatie. Ook voor uiteenzettingen op symposia en congressen is Elos te benaderen. Alles gebeurt natuurlijk vanuit het gedachtengoed van Elos.

Enkele voorbeelden:

  • Working partnership Oxfam
  • Conferentie Emotive 2012
  • Conferentie Emotive 2013
  • Inspiratiesessie bij de Resoc-Ser te Vlaanderen
  • Workshopleider bij de Plattelands conferentie 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO