twitter facebook

Een Oasis Game?

Het doel van een Oasis Game is het realiseren van de meest gemeenschappelijke droom van de wijk (Oasis) op een interactieve, laagdrempelige en speelse manier (Game). Tijdens een Oasis Game speelt een team van bewoners en professionals 'het spel'. Idealiter zijn dat tussen de 20 en 30 personen. De deelnemers gaan constant de wijk in met opdrachten om nog meer bewoners te mobiliseren en te betrekken en uiteindelijk de ruimte te creëren voor hen om actief mee te dromen, mee te beslissen en mee te werken aan een gezamenlijk gedragen resultaat. De spelers bereiken stap voor stap steeds meer buurtbewoners en betrekken hen in het proces van de Oasis Game. De Oasis Game is voltooid als mensen zich versterkt voelen in het gevoel dat zij samen wat kunnen bereiken en dat de droom een spectaculaire fysieke vorm heeft gekregen in de wijk.

Een Oase?
Dit is geïnspireerd op oude verhalen: een oase biedt hoop, stabiliteit en een toevlucht voor vermoeide reizigers in de woestijn. Verkokering, wij-zij denken, tegenstellingen zoeken en probleemdenken staan te vaak centraal bij maatschappelijke uitdagingen. De woestijn staat hier symbool voor. Het doorbreken van deze uitgangspunten, het zoeken naar gemeenschappelijkheden en denken in wensbeelden en dromen zijn kernbegrippen van Elos. Ons symbool hiervoor is de oase.

Oasis Games draaien op basis van principes van:
- eigenaarschap,
- overvloed,
- open uitnodiging, 
- durven dromen, 
- het bouwen van echte relaties, 
- de kracht van community, 
- het zien van mogelijkheden i.p.v. problemen 
- iedereen mag mee doen (inclusiviteit), 
- iedereen mag en kan op zijn eigen manier mag bijdragen, 
- alles wat we nodig hebben is aanwezig in onze gemeenschap. 

 

 

 

 
 

VIDEO