twitter facebook

Oasis Game Training

Als je geïnteresseerd bent om de Oasis werkwijze en de Elos filosofie je eigen te maken om vervolgens in te zetten in je werk, wijk of organisatie dan kan dat. De belangrijkste doelstelling van Elos is verspreiden van de filosofie. Daarvoor bieden we meerdere trainingsmogelijkheden. In Nederland en Brazilie, waarbij we na de training ondersteuning geven in het mogelijk maken van een je eigen Oasis project. 

Oasis training in Brazilië

Jaarlijks is er een internationaal uitwisselingsprogramma om de Oasis methodiek te leren in het land van oorsprong: Brazilie! Wij bieden op deze manier deskundigen de kans om ervaringen en kennis te delen en nieuwe ervaringen en kennis op te doen over participatieve wijkontwikkeling. Met 5-10 deelnemers uit Nederland (professionals op het gebied van stedelijke ontwikkeling, zoals wijkmanagers, projectleiders en adviseurs) zijn we een week lang te gast bij onze moederorganisatie: Elos Brazilie. Daar zullen de oprichters van Elos de deelnemers trainen in de methode van de Oasis Game. Naast theorie zullen de deelnemers de praktijk ervaren door mee te doen aan een OasisGame in Brazilië.

Na afronding van de uitwisseling zijn de deelnemers getraind in de methodiek van de Oasis Game, en mogen zij zich Oasis faciltators noemen. Ze beheersen methoden en technieken om op gelijkwaardige niveau met mensen van verschillende achtergronden samen te werken en op creatieve wijze te komen tot een fysieke en sociale verbetering in een wijk. 

Voor meer informatie ga naar www.elosfoundation.org 


 

 

 

 

VIDEO