twitter facebook

Kracht van de Oasis Game

De kracht van de Oasis Game zit voornamelijk in drie elementen:

De filosofie achter de Oasis
Het waarderende perspectief en denken vanuit dromen in plaats van problemen. De bottom-up-benadering en het werken met bestaande middelen dragen hier aan bij. Een verrassend en sterk element van de Oasis Game is het gebruik van eigen bronnen gebleken. Er wordt sterk gestuurd op eigen inbreng van materialen en talenten van bewoners zelf. Dit wordt meestal wel aangevuld met budget van de gemeente om ervoor te zorgen dat het duurzaam, houdbaar en veilig is, maar het start met wat mensen nog hebben staan. Dit zorgt ook voor een versterkt eigenaarschap van het resultaat.

De Game
Het op een participatieve en speelse manier betrekken van bewoners en de kracht van teambuilding en rituelen. Gedurende het proces wordt er regelmatig gebruik gemaakt van teambuildingsactiviteiten om de positieve en speelse sfeer te versterken. De kracht hiervan kan alleen begrepen en ervaren worden door het te doen. In eerste instantie moeten deelnemers daar vaak erg aan wennen, maar na afloop blijkt het juist een van de grootste succesfactoren te zijn.

Het snelle resultaat
De directe uitvoering van de weerspiegeling is van de gezamenlijke dromen op speelse en snelle manier bereikt, creëert een ‘we can do it’ sfeer. Hiervoor is goed overleg en een goede voorbereiding met bijbehorende instanties noodzakelijk, zodat het fysieke eindresultaat goed onderhouden en behouden kan worden. Naast het fysieke resultaat is eigenlijk het sociale resultaat nog belangrijker; bewoners worden geactiveerd om zelf de handen uit de mouwen te steken, ze komen met andere mensen in contact, pakken ook nadien initiatieven op en voelen zich verantwoordelijker voor hun eigen leefomgeving. Er wordt niet meer gedacht vanuit problemen, maar vanuit wensen en wat kan ik daarin zelf bijdragen.

VIDEO